กรุงไทย ช่วยเหลือ คนทำกิน เปิดให้ยืม 30,000 ผ่อนสบายๆแค่ 600 ต่อเดือน

ธนาคารกรุงไทยเปิด สินเชื่อช่วยเหลือ ให้ยืมเงิน 3O,OOO บาท ผ่อน 6OO/เดือน ไม่ต้องค้ำ ทุกอๅชีพ

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ วันนี้กรุงไทยเปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ เเต่ไม่
เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ไม่ต้องค้ำประกัน

ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้ เเละสำหรับกลุ่มราชการ เเละรัฐวิสาหกิจ ก็สามารถสมัครใช้บริการได้เช่นกัน

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ เเต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้

 • โดยจะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • ผู้กู้ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
วิธีสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้จากธนาคารกรุงไทย

วิธีสมัครสินเชื่อกรุงไทย Smartmoney ดอกเบี้ยถูก ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้

วงเงินที่กู้

 • เงินเดือน 30,000 บาท กู้ 50,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 1,324 บาทเท่านั้น
 • เงินเดือน 30,000 บาท กู้ 100,000 บาท ผ่อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 2,649 บาทเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่เเสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
Statement

 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
 • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

เอกสารใบเเจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล

สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center โทร. 02 111 1111