ออมสินให้ธุรกิจกู้ ดอกต่ำ ผ่อนนาน 7 ปี กลุ่มไหนได้บ้าง เช็กเลย!!

เปิดสินเชื่อเพื่อธุรกิจกู้ได้ 500,000 บาท กลุ่มไหนได้บ้าง เรามาดูรายละเอียด และเงื่อนไขกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ออมสินให้ธุรกิจกู้ 5 แสนบาท ดอกต่ำ ผ่อนนาน 7 ปี กลุ่มไหนได้บ้าง เช็กเลย!!

เพจเฟซบุ๊ก GSB Society แจ้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีที่เผชิญกับ โควิด-19 ดังนี้
Covid-19 จะทำให้ล้มยังไง ธุรกิจก็ลุกขึ้นได้เสมอด้วย GSB Soft Loan สำหรับ SMEs แล้วธุรกิจประเภทไหนมีสิทธิ์ยื่นขอกู้ได้บ้าง?

ธุรกิจทั่วไป เช่น ผู้ผลิตรายย่อย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ Covid-19

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ
-วงเงินกู้สูงสุดรายละ 500,000 บาท
-อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี สูงสุด 7 ปี
-สำหรับธุรกิจทุกประเภท*
-ประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 2 ปี และปัจจุบันยังเปิดกิจการอยู่
-ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ใช้บุคคลค้ำประกัน

หมายเหตุ * ผู้กู้ต้องประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ
-ธุรกิจอื่น เช่น ผู้ผลิตรายย่อย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก เป็นต้นที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19

ขอบคูณ : ข่าวสารจากธนาคารออมสิน