Krungsri iFIN ให้ยืม 30,000 ยื่นกู้ง่าย จบในแอปฯ ไม่ต้องยื่นเอกสาร

วันนี้ ทางเรามีสินเชื่อตัวใหม่มานำเสนอ ชื่อ สินเชื่อ Krungsri iFIN ซึ่งให้วงเงินกู้ สูงถึง 2 ล้าน บาท ยื่นกู้ง่าย ผ่านแอปฯ KMA-Krungsri Mobile App เรามาดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
ใหม่ สินเชื่อ Krungsri iFIN สินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้คุณยื่นกู้ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็ทำเองได้ทุกขั้นตอนบนมือถือ ผ่าน KMA-Krungsri Mobile App เพราะเมื่อต้องการเงิน คุณคอนโทรลเองได้ แค่โหลด อัป รับ ฟิน
*เฉพาะการยื่นกู้ผ่าน Krungsri Mobile App โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์เข้าระบบ
**ดูรายละเอียดดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติสูงสุด 3% ดูรายละเอียด
วงเงินสูง 2 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร


หมายเหตุ

 • การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 • ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว
ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
1
กรอกข้อมูลสมัครสินเชื่อผ่าน
Krungsri Mobile Application(KMA)
2
ยืนยันตัวตนผ่าน NDID หรือ
Krungsri i-CONFIRM
3
อัปโหลดเอกสารประกอบการ
สมัครสินเชื่อ
4
เจ้าหน้าที่แจ้งวงเงินอนุมัติ
และรับเงินโอนเข้าบัญชี

สินค้าที่คุณสนใจ

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล มีเจ้าหน้าที่บริการ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการยื่นกู้ โดยให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อบริการ

รายละเอียด
คำนวณการผ่อนชำระสินเชื่อ
ผลการคำนวณ
วงเงินที่ต้องการ
0
บาท
เดือนแรก
ค่างวดสำหรับอัตราดอกเบี้ยปกติ : เดือน ค่างวดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
0
บาท
ที่อัตราดอกเบี้ย
0
ต่อปี
ตั้งแต่เดือนที่ เป็นต้นไป
ค่างวดอัตราดอกเบี้ยปกติ
0
บาท
ที่อัตราดอกเบี้ย
0
ต่อปี
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
0
เดือน
อัตราดอกเบี้ย
0
ต่อปี
ผลการคำนวณเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ค่างวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระ และ ระยะเวลาการผ่อนชำระ
หมายเหตุ: เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ค่างวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระ และระยะเวลาการผ่อนชำระ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
 • อายุ 20 – 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน
เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

 

พนักงานที่มีรายได้ประจำ
 • รูปถ่ายสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายสลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 2-6 เดือน)
 • รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 12 เดือน)

 

กรณีเจ้าของกิจการ
 • รูปถ่ายหนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 • รูปถ่ายบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 • รูปถ่ายใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
ข้อมูลจาก ธนาคารกรุงศรี