URC รับสมัครฝ่ายผลิต วุฒิ ป.6 รายได้เฉลี่ย 600 บาท/วัน

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ และชนมชนิดต่างๆ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรค PN เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรายละเอียดในการสมัครและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-35 ปี

-พนักงานเก่าสามารถสมัครได้

-จบการศึกษาระดับ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็สมัครได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 500-600 บาทต่อวัน

-ค่าจ้างวันละ 331 บาท
-โอทีวันละ 3.5 ชั่วโมง / โอทีชั่วโมงละ 62 บาท

-ค่ากะดึกวันละ 30 บาท

-เบี้ยขยันสูงถึง 400 บาท

-มีรถรับส่ง ถึง วัดบางปิ้ง

-แจกชุดพนักงานเริ่มงานฟรี 4 ชุด

-แจกชุด รองเท้า ประจำปี

-โบนัสปีละ 2 รอบ

-ตรวจสุขภาพเริ่มงานฟรี
สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงาน PN ซับคอนแทรค เต็นท์สีแดงหน้าโรงงานด้านขวา หรือสอบถามได้ที่ 083-880-6318